Tietosuojaseloste

Tietosuojalaki 5.12.2018/1050 mukainen tietosuojaseloste

  • REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Humanavi

Y-tunnus: 2240781-3

Sähköpostiosoite: info@humanavi.fi                       

Puhelinnumero: +358 40 525 0469

  • REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Nimi: Marjo Pääkkö

Osoite: Heikkiläntie 7D, 00210 Helsinki

Sähköpostiosoite: marjo.paakko@humanavi.fi

Puhelinnumero: +358 40 525 0469

  • REKISTERIN NIMI

Humanavin tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien käyttäjärekisteri.

  • HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Humanavin tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Humanavin tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen & kehittämiseen sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen & kehittämiseen sekä analysointiin, markkinointiin ja tilastointiin.

  • REKISTERIN TIETORYHMISTÄ

Palvelussa käsitellään Käyttäjän yhteystietoja sekä muita Käyttäjän itse antamia tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa.

Lisäksi käsitellään asiakastilanteissa syntyneitä kirjauksia. Näitä kirjauksia ei tallenneta sähköisiin järjestelmiin.

  • SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

  • SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

  • REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään asianmukaisesti asiakassuhteen päätyttyä.

Sähköisessä muodossa oleva asiakasrekisteri säilytetään salasanoilla suojattuna.

  • REKISTERISELOSTEEN SAATAVUUS

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Käyttäjällä on myös oikeus vaatia kaikkien itseään koskevien tietojen poistamista rekisteristä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja henkilökohtaisesti: info@humanavi.fi.